Hakkımızda
GENÇ Gönüllüsü Olmak Ne Demektir?


GENÇ Gönüllülük en basit tarifi ile “dertli” olmaktır.

Ya dert nedir?

Dert adam olmak ve adam bulmaktır.

Adam olmak için kendimizin dışına taşmamız gerekiyor, çünkü insan kendisini ancak, kendisinin dışına çıkabildiğinde tanıyor.

İnsan kendisinin dışına ise ancak kendi öz derdini aşabildiği ölçüde taşabiliyor.

Ne zaman başkalarının dertleriyle dertlenebiliyoruz, o zaman bir aynanın önünde seyretmeye başlıyoruz kendimizi.

Seyretmek mi sadece?

Elimizde bir çekiç, kendi özümüzü yontan, onu bir abide haline dönüştüren bir heykeltıraşa dönüşüyoruz.

Her çekiç darbesinde bir güzelliğimiz çıkıyor.

Her çekiç darbesinde bir eksiğimiz budanıyor.

Ne kadar insan olduğumuz, ne kadar kendimizi aşabildiğimize bağlı.

Ne kadar insan olduğumuz ne kadar başkaları için yaşadığımıza bağlı.

Ne kadar insan olduğumuz ne kadar aşkın ve fedakâr olduğumuza bağlı.

GENÇ Gönüllülük kendini aşma, başkaları için yaşama ve aşkınlığa erme çabasıdır.

GENÇ Gönüllülük son nefese kadar devam edecek “adam olma” derdidir.

GENÇ Gönüllülük sancı ile başlar, çağrı ile devam eder ve aşı ile kemale erer.